Velkommen til Safewhistle
Safewhistle er whistleblower-ordningen for de tilmeldte uddannelsesinstitutioner.

Her kan du anmelde sager om:
  • Miljøforurening
  • Persondatakrænkelser
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning
  • Overtrædelser af konkurrence- eller selskabsskattereglerne
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen (vold, chikane herunder også seksuel krænkelse)
  • Strafbare forhold (overtrædelse af tavhedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse)
  • Andre forhold omfattet af Lov om beskyttelse af Whistleblowere - specielt sådanne alvorlige forhold, der er i offentlighedens interesse at få frem